• zaloguj się
  • utwórz konto

Kursy i warsztaty organizowane na UKSW w cyklu 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne

Szczegóły
Kod K_WK-KRS-A
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa Kanonicznego
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Kursy
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania jeden semestr - semestr letni 2023/2024
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dewajtis 5, pok. 54, trl. (22) 561-88-11/12
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00 - 15:00
Adres WWW https://wpk.uksw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Tura 1 (18.12.2023 08:00 – 01.03.2024 23:59)

 

Celem jednosemestralnego kursu dokształcającego jest zdobycie gruntownej wiedzy z życia i posługi duchownych jeśli chodzi o sytuacje nieprawidłowe i procedury prawne z nimi związane. Tematyka kursu związana będzie m.in. z: troską Kościoła o życie i posługę duchownych; dyspensą od obowiązków wynikających z przyjętych święceń wraz z celibatem; utratą stanu duchownego według specjalnych uprawnień Kongregacji Duchowieństwa; karnym wydaleniem ze stanu duchownego wg. KPK; karnym wydaleniem ze stanu duchownego wg. KNW; indultem odejścia duchownego z instytutu zakonnego; stwierdzeniem nieważności święceń; organizacja dzieł duszpasterskich w kontekście ochrony małoletnich. Kurs obejmuje 4 dni wykładowe w łącznym wymiarze 32 godzin. Będą one miały charakter teoretyczno-praktyczny. W ramach zajęć przewidziane są także ćwiczenia z danej tematyki, polegające na przygotowywaniu odpowiednich dokumentów i rozwiązywaniu kazusów.

 

Jednosemestralny kurs dokształcający skierowany jest do wszystkich duchownych, a w szczególności do tych, którzy w swojej diecezji, instytucie życia konsekrowanego lub stowarzyszeniu życia apostolskiego zajmują się lub będą się zajmować wymienionymi procedurami. Z pewnością będzie on także przydatny dla przełożonych i formatorów. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego tekstu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia kursu.

Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, będący także praktykami z zakresu w/w procedur prawnych. Kurs trwa jeden semestr, jeden zjazd w miesiącu od marca do czerwca 2024 roku, łącznie obejmuje 32 godziny wykładowe. Zajęcia odbywać się będą w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5.

Terminy zjazdów:

16 III 2024; 13 IV 2024; 18 V 2024; 22 VI 2024

 

Rejestracja na kurs dokształcający odbędzie sę w dniach 18.12.2023 roku od godziny: 08:00 do 01.03.2024 roku do godziny 23:59.

 

Kontakt do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-12, email: prawokan@uksw.edu.pl.

 

Udział w warsztatach będzie finansowany przez Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski

 

Wymagane dokumenty:

·       podanie o przyjęcie na kurs (kwestionariusz podania umieszczony jest na stronie www.oferta.uksw.edu.pl)

·       1 fotografia, w przypadku gdy nie została wgrana do systemu na formularz.