faq.html

Najczęściej zadawane pytania:


 1. Kto powinien rejestrować się przez system IRK?

  Internetowa Rejestracja Kandydatów przewidziana jest dla kandydów legitymujących sie zarówno nową, starą jak i międzynarodową maturą, a także dla kandydydatów z dyplomem licencjackim.


 2. Jak przeliczyć oceny ze starej matury na punkty?

  Zgodnie z tabelką znajdującą się w Uchwale rekrutacyjnej, przeliczniki przedstawiają się następująco:

  skala 1-6

  2 -> 30 pkt.
  3 -> 50 pkt.
  4 -> 70 pkt.
  5 -> 90 pkt.
  6 -> 100 pkt.

  skala 2-5

  3 -> 40 pkt.
  4 -> 75 pkt.
  5 -> 100 pkt.

 3. Czy kandydat zdaje jakieś egzaminy wstępne, a jeśli tak to jakie ?

  Na Muzykologi Teoretycznej i Stosowanej jest egzamin teoretyczny i praktyczny z fortepianu lub organów(terminy znajdują się w harmonogramie rekrutacyjnym).
  Na pozostałych kierunkach nie ma egzaminów wstępnych.


 4. Gdzie można znaleźć ogólne zasady rekrutacji na UKSW?

  Zapraszam do zapoznania się z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2009/2010


 5. W jakim przypadku i ile ocen końcoworocznych wlicza się do wyniku rekrutacyjnego?

  Oceny końcoworoczne wypełniamy tylko wtedy, kiedy nie zdawaliśmy danego przedmiotu na maturze, dlatego prosze nie podawać wszystkich ocen końcoworocznych, a tylko te, które wymagane są zgodnie z Uchwałą rekrutacyjną.


Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, napisz email na adres irk@uksw.edu.pl