Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


   powrót
Nazwa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Adres ul. Dewajtis 5 01-815 Warszawa
Telefon 022 561 88 00
WWW www.uksw.edu.pl
E-mail info@uksw.edu.pl

 Studia (187)   Jednostki prowadzące studia (11) 
 
 strona 1/8 2 3 4 5  >>
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Administracja - I stopnia, niestacjonarne I stopień niestacjonarne
Administracja - I stopnia, stacjonarne I stopień stacjonarne
Administracja - I stopnia, stacjonarne - rejestracja dodatkowa I stopień stacjonarne
Administracja - II stopnia, niestacjonarne II stopień niestacjonarne
Administracja - II stopnia, stacjonarne II stopień stacjonarne
Administracja - II stopnia, stacjonarne - rejestracja dodatkowa II stopień stacjonarne
Archeologia - I stopnia, stacjonarne I stopień stacjonarne
Archeologia - I stopnia, stacjonarne - rejestracja dodatkowa I stopień stacjonarne
Archeologia - II stopnia, stacjonarne II stopień stacjonarne
Archeologia - II stopnia, stacjonarne - rejestracja dodatkowa II stopień stacjonarne
Archeologia - II stopnia, stacjonarne - rejestracja uzupełniająca II stopień stacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - I stopnia, stacjonarne I stopień stacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - I stopnia, stacjonarne - rejestracja dodatkowa I stopień stacjonarne
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej - II stopnia, stacjonarne II stopień stacjonarne
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej - II stopnia, stacjonarne - rejestracja dodatkowa II stopień stacjonarne
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej - II stopnia, stacjonarne - rejestracja uzupełniająca II stopień stacjonarne
Bezpieczeństwo Wewnętrzne - I stopnia, niestacjonarne I stopień niestacjonarne
Bezpieczeństwo Wewnętrzne - I stopnia, stacjonarne I stopień stacjonarne
Bezpieczeństwo Wewnętrzne - I stopnia, stacjonarne - rejestracja dodatkowa I stopień stacjonarne
Bezpieczeństwo Wewnętrzne - II stopnia, niestacjonarne II stopień niestacjonarne
Biologia - I stopnia, stacjonarne I stopień stacjonarne
Biologia - I stopnia, stacjonarne - rejestracja dodatkowa I stopień stacjonarne
Biologia - II stopnia, stacjonarne II stopień stacjonarne
Biologia - II stopnia, stacjonarne - rejestracja dodatkowa II stopień stacjonarne
Centre Saint Augustin de Dakar (seminarium w Dakarze) jednolite magisterskie stacjonarne
razem: 187
 strona 1/8 2 3 4 5  >>
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce