REKRUTACJA na rok akademicki 2019/20
na studia wyższe (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie)

Rejestracja dodatkowa na studia stacjonarne na kierunkach, na których pozostały wolne miejsca, rozpocznie się 5 sierpnia o godz. 12 i potrwa do 15 września (do końca dnia).


Na studiach niestacjonarnych (z wyłączeniem kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Pedagogicznych) obowiązuje rejestracja w trybie ciągłym (kandydaci na studia niestacjonarne po dokonaniu rejestracji w systemie IRK dostarczają dokumenty do odpowiedniego dziekanatu/pokoju komisji rekrutacyjnej -> szczegóły). Kandydaci są przyjmowani maksymalnie do limitu miejsc określonego dla danego kierunku wg kolejności złożenia dokumentów (termin rejestracji w IRK nie jest wiążący). W przypadku zamknięcia rekrutacji danym kierunku studiów niestacjonarnych (w szczególności w związku z wyczerpaniem limitu miejsc) informacja zostanie podana na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl oraz w katalogu studiów w systemie IRK.


Studia w języku angielskim (Studies in English)


Zapraszamy do zapoznania się z:

-> informacją o rejestracji w IRK, terminach, opłacie rekrutacyjnej
-> ofertą rekrutacyjną (lista kierunków wraz z zasadami rekrutacji)

-> szczegółowym harmonogramem rekrutacji
-> informacją o Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)


Serwis informacyjny dla kandydatów na studia: www.rekrutacja.uksw.edu.pl


Informacje dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie stacjonarne (wszystkie kierunki) oraz studia niestacjonarne prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych:

Informacje dla kandydatów na studia II stopnia stacjonarne oraz studia niestacjonarne prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych:


Rekrutacja na studia doktoranckie i podyplomowe odbywa się w innych systemach (rekrutację na studia doktoranckie i podyplomowe przeprowadzają wydziały, a koordynuje Dział Kształcenia).
-> strony internetowe wydziałów
-> system do rekrutacji na studia podyplomowe
-> system do rekrutacji na studia doktoranckie
-> Dział Kształcenia