REKRUTACJA na rok akademicki 2017/18
na studia wyższe (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie)


Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne została zakończona ->>

Ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej nastąpiło 20 września (środa) o godz. 12:00. Wyniki zostały opublikowane na kontach kandydatów w systemie IRK (zakładka 'wyniki rekrutacji') -> komunikat o ogłoszeniu wyników

Dokumenty były przyjmowane w dniach 21, 22 września -> informacja o miejscach i godzinach przyjmowania dokumentów

WYMAGANE DOKUMENTY NA STUDIA STACJONARNE

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie oraz studia II stopnia była prowadzona w następujących terminach:

  • na studia II stopnia: 2 sierpnia (pierwszy dzień rejestracji) - 15 września (ostatni dzień rejestracji) -> szczegółowe informacje
  • na studia I stopnia i jednolite magisterskie: 7 sierpnia (pierwszy dzień rejestracji) - 15 września (ostatni dzień rejestracji) -> szczegółowe informacje

Rekrutacja dodatkowa była prowadzona na tych kierunkach, na których nie został wypełniony limit miejsc oraz kierunki uzyskały zgodę Przewodniczącego UKR na przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej.


Rekrutacja na studia niestacjonarne ->>

na studiach niestacjonarnych
 obowiązuje rejestracja w trybie ciągłym. Kandydaci na studia niestacjonarne po dokonaniu rejestracji w systemie IRK dostarczają dokumenty do odpowiedniego dziekanatu/pokoju komisji rekrutacyjnej -> komunikat terminach rejestracji w IRK oraz o terminach i miejscach przyjmowania dokumentów na studia niestacjonarne
Kandydaci są przyjmowani maksymalnie do limitu miejsc określonego dla danego kierunku/specjalności wg kolejności złożenia dokumentów (termin rejestracji w IRK nie jest wiążący). W przypadku zamknięcia rekrutacji danym kierunku studiów niestacjonarnych (w szczególności w związku z wyczerpaniem limitu miejsc) informacja zostanie podana na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl oraz w katalogu studiów w systemie IRK.
UWAGA:
- aby zarejestrować się na studia I stopnia/jednolite mgr niestacjonarne wystarczy zaznaczyć co najmniej jeden przedmiot zdawany na maturze;
- aby zarejestrować się na studia II stopnia niestacjonarne nie trzeba wpisywać średniej z toku studiów.


Zapraszamy do zapoznania się z:
-> ofertą rekrutacyjną (lista kierunków studiów wraz z zasadami rekrutacji)
-> szczegółowym harmonogramem rekrutacji
-> informacją o rejestracji w IRK, terminach i opłatach
-> informacją o Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)

Lista kierunków studiów w katalogu systemu IRK

Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł za pierwszy zapis (kierunek), za każdy kolejny - 60zł.

Przypominamy, że instytycją wydającą świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. "nowej matury" jest właściwa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) -> zaznaczenie OKE w zakładce "wykształcenie".Serwis informacyjny dla kandydatów na studia: www.rekrutacja.uksw.edu.pl


Rekrutacja na studia doktoranckie i podyplomowe odbywa się w innych systemach (rekrutację na studia doktoranckie i podyplomowe przeprowadzają wydziały, a koordynuje Dział Kształcenia):
->> strony internetowe wydziałów
->> system do rekrutacji na studia podyplomowe
->> system do rekrutacji na studia doktoranckie
->> Dział Kształcenia