REKRUTACJA na rok akademicki 2019/20
na studia wyższe (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie) -> planowane rozpoczęcie rekrutacji w czerwcu 2019r. Dokładny harmonogram rekrutacji zostanie opublikowany do 20 maja.

 


REKRUTACJA na rok akademicki 2018/19
na studia wyższe (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie)

Pielęgniarstwo (studia I stopnia stacjonarne)
(rejestracja on-line: od 3 stycznia do 11 lutego)

W dniach 3 stycznia - 11 lutego odbywała się rejestracja zimowa (śródroczna) na pielęgniarstwo [studia stacjonarne I stopnia prowadzone w jęz. polskim oraz w jęz. angielskim].
Ogłoszenie wyników nastąpiło 13 lutego o godz. 14:30.
Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifkowanych (I tura): 14, 15 lutego (godziny i miejsce zostaną podane na kontach kandydatów w IRK). W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze, Komisja Rekrutacyjna Wydziału Medycznego może w dniu 15 lutego do godz. 18:00 zakwalifikować określoną pulę osób z listy rezerwowej (szczegółowe informacje na kontach kandydatów w IRK).

-> szczegółowe informacje o rekrutacji na pielęgniarstwo
-> wymagane dokumenty
-> rejestracja


Serwis informacyjny dla kandydatów na studia: www.rekrutacja.uksw.edu.pl


Rekrutacja na studia doktoranckie i podyplomowe odbywa się w innych systemach (rekrutację na studia doktoranckie i podyplomowe przeprowadzają wydziały, a koordynuje Dział Kształcenia).
-> strony internetowe wydziałów
-> system do rekrutacji na studia podyplomowe
-> system do rekrutacji na studia doktoranckie
-> Dział Kształcenia