REKRUTACJA na rok akademicki 2018/19
na studia wyższe (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie)

Pielęgniarstwo (studia I stopnia stacjonarne)
(rejestracja on-line: od 3 stycznia do 11 lutego)

3 stycznia rozpoczęła się rekrutacja zimowa (śródroczna) na pielęgniarstwo [studia stacjonarne I stopnia prowadzone w jęz. polskim oraz w jęz. angielskim]. Rejestracja potrwa do 11 lutego. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 lutego o godz. 14.

-> szczegółowe informacje o rekrutacji na pielęgniarstwo
-> rejestracja


Serwis informacyjny dla kandydatów na studia: www.rekrutacja.uksw.edu.pl


Rekrutacja na studia doktoranckie i podyplomowe odbywa się w innych systemach (rekrutację na studia doktoranckie i podyplomowe przeprowadzają wydziały, a koordynuje Dział Kształcenia).
-> strony internetowe wydziałów
-> system do rekrutacji na studia podyplomowe
-> system do rekrutacji na studia doktoranckie
-> Dział Kształcenia