Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia
Rekrutacja na rok akademicki 2017/18 zostanie uruchomiona 5 czerwca (na studia w języku polskim) oraz 15 maja (na studia w języku angielskim).

Zapraszamy do zapoznania się informacjami na temat najbliższej rekrutacji na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.plirk@uksw.edu.pl