Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia
Zapraszamy do zapoznania się informacjami na temat najbliższej rekrutacji na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.plirk@uksw.edu.pl