REKRUTACJA na rok akademicki 2017/18
na studia wyższe (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie)

Rekrutacja na studia prowadzone w języku polskim rozpocznie się 5 czerwca.
Ofertę rekrutacyjną, tj. kierunki studiów i zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/18 znajdą Państwo na stronie:
www.rekrutacja.uksw.edu.pl.


Rekrutacja na studia doktoranckie i podyplomowe odbywa się w innych systemach (rekrutację na studia doktoranckie i podyplomowe przeprowadzają wydziały, a koordynuje Dział Kształcenia):
->> strony internetowe wydziałów
->> system do rekrutacji na studia podyplomowe
->> system do rekrutacji na studia doktoranckie
->> Dział Kształcenia