REKRUTACJA 2016/2017 na studia wyższe
(I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie)


Szanowni Kandydaci.

Zakończyła się rejestracja na studia stacjonarne.


Ogłoszenie wyników z czwartej rejestracji na studia II stopnia stacjonarne prowadzone przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych nastąpi 18 października (wtorek) o godz. 12:00. Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych: 19 października (środa) [informacja o miejscach i godzinach przyjmowania dokumentów zostanie opublikwana na kontach kandydatów w IRK].

Kryterium rekrutacji jest średnia z toku studiów, która powinna być udokumentowana (na suplemencie do dyplomu lub zaświadczeniu wydanym przez dziekanat). Kandydat w momencie składania dokumentów (19 października) powinien dysponować dyplomem licencjata/magistra lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów, jeśli w momencie składania dokumentów kandydat nie będzie posiadał jeszcze dyplomu. Osoby, które przystępują do egzaminu dyplomowego w ostatnich dniach rejestracji lub w dniach 17-18 października (poniedziałek-wtorek), mogą wziąć udział w rekrutacji pod warunkiem, że w momencie składania dokumentów będą posiadały zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz ze średnią z toku studiów.


Zakończyła się rejestracja na studia niestacjonarne.
Kandydaci, którzy zarejestrowali się w IRK w terminach podanych na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl mogą zgłaszać się z kompletem dokumentów na poszczególnych wydziałach.


Serwis informacyjny dla kandydatów na studia: www.rekrutacja.uksw.edu.pl


Rekrutacja na studia doktoranckie i podyplomowe odbywa się w innych systemach (rekrutację na studia doktoranckie i podyplomowe przeprowadzają wydziały, a koordynuje Dział Kształcenia):
->> strony internetowe wydziałów
->> system do rekrutacji na studia podyplomowe
->> system do rekrutacji na studia doktoranckie
->> Dział Kształcenia