REKRUTACJA na rok akademicki 2017/18
na studia wyższe (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie)


Rejestracja dodatkowa na studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie oraz studia II stopnia
będzie prowadzona w następujących terminach:

  • na studia II stopnia: 2 sierpnia (pierwszy dzień rejestracji) - 15 września (ostatni dzień rejestracji) -> szczegółowe informacje
  • na studia I stopnia i jednolite magisterskie: 7 sierpnia (pierwszy dzień rejestracji) - 15 września (ostatni dzień rejestracji) -> szczegółowe informacje

Komunikat o księgowaniu opłaty rekrutacyjnej

Na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl są komunikaty o liście dostępnych kierunków.
Rejestracja dodatkowa będzie prowadzona w systemie IRK na tych kierunkach, na których nie został wypełniony limit miejsc oraz kierunki uzyskały zgodę Przewodniczącego UKR na przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej.


Na studiach niestacjonarnych obowiązuje rejestracja w trybie ciągłym (kandydaci na studia niestacjonarne po dokonaniu rejestracji w systemie IRK dostarczają dokumenty do odpowiedniego dziekanatu/pokoju komisji rekrutacyjnej -> komunikat o terminach i miejscach przyjmowania dokumentów na studia niestacjonarne). Kandydaci są przyjmowani maksymalnie do limitu miejsc określonego dla danego kierunku/specjalności wg kolejności złożenia dokumentów (termin rejestracji w IRK nie jest wiążący). W przypadku zamknięcia rekrutacji danym kierunku studiów niestacjonarnych (w szczególności w związku z wyczerpaniem limitu miejsc) informacja zostanie podana na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl oraz w katalogu studiów w systemie IRK.
UWAGA:
- aby zarejestrować się na studia I stopnia/jednolite mgr niestacjonarne wystarczy zaznaczyć co najmniej jeden przedmiot zdawany na maturze;
- aby zarejestrować się na studia II stopnia niestacjonarne nie trzeba wpisywać średniej z toku studiów.


Zapraszamy do zapoznania się z:
-> ofertą rekrutacyjną (lista kierunków studiów wraz z zasadami rekrutacji)
-> szczegółowym harmonogramem rekrutacji
-> informacją o rejestracji w IRK, terminach i opłatach
-> informacją o Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)

Lista kierunków studiów w katalogu systemu IRK

Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł za pierwszy zapis (kierunek), za każdy kolejny - 60zł.

Przypominamy, że instytycją wydającą świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. "nowej matury" jest właściwa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) -> zaznaczenie OKE w zakładce "wykształcenie".Serwis informacyjny dla kandydatów na studia: www.rekrutacja.uksw.edu.pl


Rekrutacja na studia doktoranckie i podyplomowe odbywa się w innych systemach (rekrutację na studia doktoranckie i podyplomowe przeprowadzają wydziały, a koordynuje Dział Kształcenia):
->> strony internetowe wydziałów
->> system do rekrutacji na studia podyplomowe
->> system do rekrutacji na studia doktoranckie
->> Dział Kształcenia