REKRUTACJA 2016/2017

Szanowni Kandydaci.

Zakończyła się rejestracja na studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie oraz studia II stopnia.
Wyniki zostały podane na kontach kandydatów 15 lipca o godz. 14:00.
Informacja o ogłoszeniu wyników na studia stacjonarne

Wykaz wymaganych dokumentów na studia stacjonarne (prosimy pamiętać o wykonaniu kserokopii świadectwa dojrzałości - kandydat wraz z oryginałem składa kserokopię)

Informujemy, że na niektórych kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych odbędzie się III tura przyjmowania dokumentów (szczegóły w zakładce "wyniki rekrutacji" na kontach kandydatów).

Przypominamy, że w zakładce "wykształcenie" na koncie kandydata w systemie IRK jako instytucję wydającą nową maturę należy zaznaczyć odpowiednią Okręgową Komisję Egzaminacyjną -> INFORMACJA

4 sierpnia o godz. 12:00 zostanie ogłoszona lista kierunków studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, na których pozostaną wolne miejsca oraz rozpocznie się rekrutacja dodatkowa na te kierunki.
1 sierpnia o godz. 12:00 zostanie ogłoszona lista kierunków studiów stacjonarnych II stopnia, na których pozostaną wolne miejsca oraz rozpocznie się rekrutacja dodatkowa na te kierunki.


Na studiach niestacjonarnych (studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie) rejstracja trwa w trybie ciągłym (kandydaci po zarejestrowaniu w IRK w terminach podanych na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl mogą zgłaszać się z kompletem dokumentów na poszczególnych wydziałach).

Zapraszamy do zapoznania się z:
-> ofertą rekrutacyjną (lista kierunków studiów wraz z zasadami rekrutacji)
-> szczegółowym harmonogramem rekrutacji
-> informacją o rejestracji w IRK, terminach i opłatach
-> informacją o Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)

Lista kierunków studiów w katalogu systemu IRK

Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł za pierwszy zapis (kierunek), za każdy kolejny - 60zł.Serwis informacyjny dla kandydatów na studia: www.rekrutacja.uksw.edu.pl


Informacja o wyjeździe integracyjnym Camp Zero