REKRUTACJA 2016/2017

Szanowni Kandydaci.

Na kierunkach studiów stacjonarnych, na których pozostały wolne miejsca zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca ->> informacja

Przypominamy, że podczas rejestracji jako instytucję wydającą nową maturę należy zaznaczyć właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną -> szczegóły


Na studiach niestacjonarnych (studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie) rejstracja trwa w trybie ciągłym (kandydaci po zarejestrowaniu w IRK w terminach podanych na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl mogą zgłaszać się z kompletem dokumentów na poszczególnych wydziałach).


Zapraszamy do zapoznania się z:
-> ofertą rekrutacyjną (lista kierunków studiów wraz z zasadami rekrutacji)
-> szczegółowym harmonogramem rekrutacji
-> informacją o rejestracji w IRK, terminach i opłatach
-> informacją o Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)

Lista kierunków studiów w katalogu systemu IRK

Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł za pierwszy zapis (kierunek), za każdy kolejny - 60zł.


Kandydaci z maturą zagraniczną (na studia I stopnia) lub dyplomem zagranicznym (na studia II stopnia) biorące udział w rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne (trwającej do 4 października) proszone są o kontakt pod e-mail: cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl lub nr tel. 22 569 68 32.


Serwis informacyjny dla kandydatów na studia: www.rekrutacja.uksw.edu.pl