REKRUTACJA 2016/2017 na studia wyższe
(I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie)


Szanowni Kandydaci.

Zakończyła się rekrutacja na studia na rok akademicki 2016/17.

Serwis informacyjny dla kandydatów na studia: www.rekrutacja.uksw.edu.pl.


Rekrutacja na studia doktoranckie i podyplomowe odbywa się w innych systemach (rekrutację na studia doktoranckie i podyplomowe przeprowadzają wydziały, a koordynuje Dział Kształcenia):
->> strony internetowe wydziałów
->> system do rekrutacji na studia podyplomowe
->> system do rekrutacji na studia doktoranckie
->> Dział Kształcenia